skip to Main Content

Bulgaristan’da verilen Mühendislik Tamamlama Programlarının, Türkiye’de bulunan hiçbir üniversite, kurum, kuruluş veya kişi ile bağlantısı bulunmamakta olup program sadece Bulgaristan’da bulunan üniversiteler tarafından oluşturulmuştur.

Türkiye’de bulunan çeşitli Teknik Eğitim Fakültelerinin “Makine ve Elektrik” bölümlerinden ayrıntılı transkriptler ve ders müfredatları Bulgaristan Sofya Teknik Üniversitesi tarafından incelenerek bölümlerin fark ders sayıları belirlenmiştir.

Bu bölümler için açılan Mühendislik Tamamlama Programında tüm fark dersler Avrupa Kredi Transfer Sistemi(ECTS) ne göre belirlenmiştir. Genel olarak fark ders sayısı en fazla on beş olarak belirlenmiş olup kişi bazında ayrıntılı müfredat incelemesi yapılarak net fark ders sayısına ulaşılacaktır. Mühendislik tamamlama programı eğitimi iki eğitim sömestrinden oluşmaktadır. Eğitim sonunda bir sömestrlik proje tezi çalışması yapılacak olup mühendislik tamamlama programı toplam eğitim süresi üç sömestrden oluşmaktadır.

Her katılımcının programda alacağı fark dersleri farklı olabileceğinden, eğitimi alınacak olan bölümün ayrıntılı fark dersleri ancak eğitim programı başlangıcında üniversite tarafından katılımcıya verilecektir. Fark derslerin belirlenmesinde etkin faktörler: Katılımcının mezuniyet yılı, mezun olunan fakülte ve mezun olunan bölümün müfredat bilgisidir.

Katılımcıların çoğunluğunun Türkiye’de aktif olarak çalışma hayatları devam ettiğinden dolayı, program modül eğitim olarak uygulamaya geçirilmiştir.

Sofya Teknik Üniversitesi’nde verilen Makine ve Elektrik bölümlerin mühendislik tamamlama eğitimi üç sömestrlik program olup sömestr başına en az dört hafta üniversitede bulunma zorunluluğu vardır. Bu dört haftalık eğitim, sınıflar bazında verilmekte olup, üniversitenin verdiği eğitim tarihlerine uyma zorunluluğu mevcuttur.

İş hayatı olmayan veya zorunlu sebeplerde Türkiye’de bulunması gerekmeyen katılımcıların, mecburi dört haftalık eğitimin dışında da üniversitede bulunmaları, alınacak olan eğitimin kalitesini arttırmak amacıyla üniversite tarafından tavsiye edilmektedir.

Detaylı teklif istemek için lütfen formu doldurun

Not bırakın eğitim danışmanız geri arayıp sorularınızı yanıtlasın

Mesai saatleri içerisinde ortlama geri dönüş süresi 15 dakikadır

Back To Top
×Close search
Ara