skip to Main Content

Bulgaristan’da Tıp Fakültesi olan üniversitelerden bir tanesi de Plovdiv Tıp Üniversitesidir. 1945 yılında kurulmuştur. Günümüze kadar Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika’nın toplam 43 ülkesinden 22.000’den fazla Bulgar ve yabancı öğrenciye eğitim vermiştir. Plovdiv Tıp Üniversitesinden mezun olan öğrencilerin büyük bir bölümü bugün kendi ülkelerinin sağlık alanlarında saygın, yetkin, uzman ve lider konumundadır.

Plovdiv Tıp Üniversitesi Avrupa Tıp Okulları Birliği üyesidir. Avrupa Birliği’nin uluslar arası eğitim program ve planlarına katılım veren ERASMUS programının bir parçasıdır.

Plovdiv Tıp Üniversitesinin lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde öğrenim imkanları bulunmaktadır. Plovdiv Tıp Üniversitesi departmanları, dünya gereksinimleri ile uyumlu olarak yüksek tahsil gereksinimlerine yanıt verecek şekilde kurulmuştur. Teorik, ön klinik ve klinik eğitim sunma imkanı ile tanı, tedavi, araştırma ve tıp uzmanları yetiştirmek için modern donanıma sahiptir.

Klinik eğitim, Bulgaristan’ın çağdaş donanım ve uygar teknolojilerle donatılmış en büyük hastanesi olan St. Georgi Üniversite Hastanesi’nde verilir. Plovdiv Tıp Üniversitesi öğrencileri, ders anlatma, laboratuar uygulama, klinik küme ve hastane pratiği şeklinde eğitim görür. Öğrenciler, gelecekteki mesleki planları ve ilgi alanları açısından bireysel uygulama çalışmalarına teşvik edilir. Plovdiv Tıp Üniversitesi kadrosunda 158 Profesör 698 Doçent bulunmaktadır. Akademik kadrosunun tamamı derin mesleki bilgiye, yüksek bilimsel başarılara ve zengin öğretmenlik tecrübesine sahip olup, uluslar arası tıp organizasyonlarının saygın üyeleridir. Milli ve uluslar arası araştırma ekiplerine iştirak etmekte ve sırf tıp bilimi ve pratiğinin değil, tıp eğitiminin gelişimi için de çalışmaktadır. Uygar donatım ile birlikte bu durum geleceğin hekim, diş hekimi ve diğer uzmanları nedeni ile tıp bilgi ve becerilerinin mükemmel bir biçimde özümsenmesine önkoşul sağlar.