skip to Main Content

Bulgaristan’da Mühendislik ve Lisans Tamamlama

muhendislik-tamamlama

Bulgaristan’da Mühendislik Tamamlama

Bulgaristan’da verilen Mühendislik Tamamlama Programlarının, Türkiye’de bulunan hiçbir üniversite, kurum, kuruluş veya kişi ile bağlantısı bulunmamakta olup program sadece Bulgaristan’da bulunan üniversiteler tarafından oluşturulmuştur.

Türkiye’de bulunan çeşitli Teknik Eğitim Fakültelerinin Makina ve Elektrik bölümlerinden ayrıntılı transkriptler ve ders müfredatları Bulgaristan Sofya Teknik Üniversitesi tarafından incelenerek bölümlerin fark ders sayıları belirlenmiştir.

Bu bölümler için açılan Mühendislik Tamamlama Programında tüm fark dersler Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) ne göre belirlenmiştir. Genel olarak fark ders sayısı en fazla on beş olarak belirlenmiş olup kişi bazında ayrıntılı müfredat incelemesi yapılarak net fark ders sayısına ulaşılacaktır. Mühendislik tamamlama programı eğitimi iki eğitim sömestrinden oluşmaktadır. Eğitim sonunda bir sömestrlik proje tezi çalışması yapılacak olup mühendislik tamamlama programı toplam eğitim süresi üç sömestrden oluşmaktadır.

Her katılımcının programda alacağı fark dersleri farklı olabileceğinden, eğitimi alınacak olan bölümün ayrıntılı fark dersleri ancak eğitim programı başlangıcında üniversite tarafından katılımcıya verilecektir. Fark derslerin belirlenmesinde etkin faktörler: Katılımcının mezuniyet yılı, mezun olunan fakülte ve mezun olunan bölümün müfredat bilgisidir.

Katılımcıların çoğunluğunun Türkiye’de aktif olarak çalışma hayatları devam ettiğinden dolayı, program modül eğitim olarak uygulamaya geçirilmiştir.

Sofya Teknik Üniversitesi’nde verilen Makine ve Elektrik bölümlerin mühendislik tamamlama eğitimi üç sömestrlik program olup sömestr başına en az dört hafta üniversitede bulunma zorunluluğu vardır. Bu dört haftalık eğitim, sınıflar bazında verilmekte olup, üniversitenin verdiği eğitim tarihlerine uyma zorunluluğu mevcuttur.

İş hayatı olmayan veya zorunlu sebeplerde Türkiye’de bulunması gerekmeyen katılımcıların, mecburi dört haftalık eğitimin dışında da üniversitede bulunmaları, alınacak olan eğitimin kalitesini arttırmak amacıyla üniversite tarafından tavsiye edilmektedir.

Mühendislik Tamamlama

Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları için

Bölüm

Üniversite

Eğitim Süresi

Dönem Ücreti

Elektrik Mühendisliği Sofya Teknik Üniversitesi 3 Dönem 1500 Eur
Makine Mühendisliği Sofya Teknik Üniversitesi 3 Dönem 1500 Eur
Bilgisayar Mühendisliği Sofya Teknik Üniversitesi 3 Dönem 1500 Eur
İnşaat Mühendisliği Varna Free Üniversitesi 3 Dönem 2000 Eur

*Eğitim süresi mahsup edilecek ders sayısına ve kredi değerlerine bağlı olarak +1 dönem uzayabilir.

lisans-tamamlama

Bulgaristan’da Lisans Tamamlama

Meslek Yüksek Okulu mezunları için geliştirilen bu programda Bulgaristan Üniversiteleri tarafından fark dersler belirlenip iki yıllık alınan eğitimin dört yıllık lisans eğitimine tamamlanması amaçlanır.

Yabancı dil yeterliliği bulunan öğrenciler, hazırlıktan muafiyet sınavına girerek sınavda başarılı olduğu takdirde lisans eğitimine başlayabilmektedirler. Hazırlık eğitiminde alması gereken fark dersler de 3. sınıf eğitim müfredatına eklenecektir.

Eğitime 3. sınıftan devam etme olarak adlandırılan lisans tamamlama programı, Türkiye’de aldığınız eğitimin müfredatına ve bu müfredatın Bulgaristan Üniversitelerindeki uyumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Bazı üniversite ve bölümlerde, tercih edilen üniversiteye göre eğitim 2. veya 3. sınıftan devam edebilmektedir. Eğitimin 2. veya 3. sınıftan başlamasının belirlenmesi tamamen lisans tamamlama eğitimi alınacak olan üniversiteye bağlıdır.

Lisans Tamamlama

Ön Lisans Mezunları için

Bölüm

Üniversite

Eğitim Süresi

Dönem Ücreti

Elektrik Mühendisliği Sofya Teknik Üniversitesi 5 Dönem 1500 Eur
Makine Mühendisliği Sofya Teknik Üniversitesi 5 Dönem 1500 Eur
Bilgisayar Mühendisliği Sofya Teknik Üniversitesi 5 Dönem 1500 Eur
İnşaat Mühendisliği Varna Free Üniversitesi 5 Dönem 2000 Eur

*Eğitim süresi mahsup edilecek ders sayısına ve kredi değerlerine bağlı olarak +1 dönem uzayabilir.