skip to Main Content

Macaristan’da Tıp Okumak

macaristanda tıp okumak

Macaristan’da Tıp Okumak vs Bulgaristan’da Eğitim

Macaristan’da tıp okumak ile Bulgaristan’da eğitim kalitesini kıyaslamak aslında elma ile elmayı kıyaslamaya benzer. Çünkü her iki ülke de Avrupa Birliği tam üyesi birer ülkedir ve her iki ülkenin de ilk 1000 listeseinde yer alan üniversiteleri mevcuttur. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden alınan diplomalar başlıca aşağıdaki ülkeler olmak üzere 130’dan fazla ülkede geçerlidir.

  • Avrupa Ülkeleri
  • Birleşik Krallık
  • Amerika Birleşik Devletleri
  • Avusturalya ve Yeni Zellanda

Maliyet Açısından

Konuyu, Macaristan’da tıp okumak maliyeti açısından kıyaslayacak olursak bu konuda hiçbir AB üyesi ülke Bulgaristan’ın eline su dökemez. Hem eğitim hem de yaşam maliyetleri açısından Bulgaristan tam bir cennettir. Dünya üniversiteler sıralamasında ilk 1000 listesinde yer alan St.Kliment Ohridski Sofia University’de yıllık tıp lisans eğitim ücreti sadece 7700 Eur’dur.

Maliyet hesaplama aracı

Bulgaristan’da bir öğrenci okul yurdunda konaklama dahil bütün ihtiyaçlarını aylık 300-350 Eur gibi bütçe ile karşılarken, Macaristan’da tıp okuyan bir öğrenci aynı bütçe ile sadece paylaşımlı yurt odalarında konaklamasını karşılayabilir. Dileyen öğrenci Bulgaristan’da aylık 150-250 Eur arası bir bütçe ile komple bir evi bile tek başına kiralayabilir.

Giriş notu hesaplama aracı

Eğitim Kalitesi Açısından

Macaristan’da tıp okumak ya da dünyanın herhangi bir ülkesinde verilen üniversite eğitiminin kalitesini analiz ederken etkin faktörleri doğru değerlendirmek gerekir.

Kendisini, bilime ve insanlığa fayda sağlayacak öğrenciler yetiştirmek gibi kutsal bir göreve adamış hiçbir profesör ya da asistan profesörü iyi ya da kötü öğretmen diye ayırmak doğru olmaz. Ayrıca günümüz eğitim dünyasında ders kitapları içerik olarak neredeyse bir birinin aynıdır. Dolayısıyla eğitim kalitesi farklılığını kıyaslama konusunda profesör ya da ders kitaplarını etken parametreler olarak kullanmak doğru bir netice vermez.

Teorik ve Pratik Eğitim

Eğitim kalitesi kıyaslaması yapılırken, verilen eğitimde ne oranda teorik ve pratik eğitim metodları kullanıldığına bakmak gerekir. Konu özellikle sağlık ya da mühendislik bilimleri olunca, teorik ve pratik eğitimin toplam eğitim içerisindeki oranları eğitim kalitesini belirleyen en önemli faktörlerdir diyebiliriz.

Yoğun deney içerikli klinik ve laboratuvar dersleri öğrencinin çabuk bilgi edinmesi ve edindiği bilginin kalıcı olması açısından çok önemlidir. Yapılan araştırmalar analoji ile edinilen bilgilerin hayat boyu unutulmadığını ortaya koymaktadır.

TV8 kanalının Sofya Üniversitesi öğrencileri ile yaptığı bu röportajın 8.dakikasından sonra eğitimde deneylerin ve uygulamalı derslerin önemini öğrencinin kendisinden dinleyebilirsiniz.