skip to Main Content

Yurtdışında Mühendislik Tamamlama Eğitimi

Yurtdışında mühendislik tamamlama

Sofya Teknik Üniversitesi

Yurtdışında mühendislik tamamlama eğitimi almak ve uluslar arası geçerliliği olan bir diplomaya sahip olmak isteyen öğrenciler için aynı zamanda Avrupa Birliği tam üyesi olan Bulgaristan, eğitim ve yaşam maliyetleri açısından en ideal eğitim destinasyonudur.

Yurtdışında mühendislik tamamlama eğitimine katılacak olan öğrenciler Türkiye’de çeşitli Teknik Eğitim Fakültelerinin Makina ve Elektrik bölümlerinden mezun olmuş olmaları gerekir. Ayrıntılı transkriptler ve ders müfredatları Bulgaristan Sofya Teknik Üniversitesi tarafından incelenerek bölümlerin fark ders sayıları belirlenmiştir.

Bu bölümler için açılan yurtdışında mühendislik tamamlama eğitiminde bütün fark dersler Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) ne göre belirlenmiştir. Genel olarak fark ders sayısı en fazla on beş olarak belirlenmiş olup kişi bazında ayrıntılı müfredat incelemesi yapılarak net fark ders sayısına ulaşılacaktır. Yurtdışında mühendislik tamamlama eğitimi iki eğitim sömestrinden oluşmaktadır. Yurtdışında mühendislik tamamlama eğitimi sonunda bir sömestrlik proje tezi çalışması yapılacak olup mühendislik tamamlama programı toplam eğitim süresi üç sömestrden oluşmaktadır.

Katılımcıların çoğunluğunun Türkiye’de aktif olarak çalışma hayatları devam ettiğinden dolayı, program modül eğitim olarak uygulamaya geçirilmiştir.

Yurtdışında mühendislik tamamlama eğitimi

Her katılımcının yurtdışında mühendislik tamamlama eğitiminde alacağı fark dersleri farklı olabileceğinden, eğitimi alınacak olan bölümün ayrıntılı fark dersleri ancak eğitim programı başlangıcında üniversite tarafından katılımcıya verilecektir. Fark derslerin belirlenmesinde etkin faktörler: Katılımcının mezuniyet yılı, mezun olunan fakülte ve mezun olunan bölümün müfredat bilgisidir.

Sofya Teknik Üniversitesi 1945 yılında kurulmuş bir devlet üniversitedir.

Sofya Teknik Üniversitesi’nde verilen Makine ve Elektrik bölümlerinde oluşturulan yurtdışında mühendislik tamamlama eğitimi üç sömestrlik program olup sömestr başına en az dört hafta üniversitede bulunma zorunluluğu vardır. Bu dört haftalık eğitim, sınıflar bazında verilmekte olup, üniversitenin verdiği eğitim tarihlerine uyma zorunluluğu mevcuttur.

İstanbul – Sofya arası yolculuk suit otobüsler ile 150 TL bilet ücreti karşılığında 6-7 saatte konforlu bir şekilde yapılmaktadır. Uçakla daha kısa sürede seyahat etmek isteyen öğrenciler 500 TL civarında bilet ücreti karşılığında 1 saatte Sofya’ya ulaşabilirler.

İş hayatı olmayan veya zorunlu sebeplerde Türkiye’de bulunması gerekmeyen katılımcıların, mecburi dört haftalık eğitimin dışında da üniversitede bulunmaları, alınacak olan yurtdışında mühendislik tamamlama eğitiminin kalitesini arttırmak amacıyla üniversite tarafından tavsiye edilmektedir.

Bölüm Üniversite Eğitim Süresi Dönem Ücreti
Elektrik Mühendisliği Sofya Teknik Üniversitesi 3 Dönem 1500 Eur
Makine Mühendisliği Sofya Teknik Üniversitesi 3 Dönem 1500 Eur
Bilgisayar Mühendisliği Sofya Teknik Üniversitesi 3 Dönem 1500 Eur
İnşaat Mühendisliği Varna Free Üniversitesi 3 Dönem 2000 Eur