skip to Main Content

Bulgaristan’da Endüstri Mühendisliği

Bulgaristan’da Endüstri Mühendisliği

Bulgaristan’da Endüstri Mühendisliği için en ideal üniversite Sofya Üniversitesidir. 2017 dünya sıralamasında 801. Sırada yer alan üniversitenin tanınırlığı ve akreditasyonu mevcuttur.

19. yüzyılda doğan endüstri mühendisliği üretim, kamu ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde gelişmiştir. Bütün mühendislik dallarının ayrılmaz parçası olan tasarım, analiz ve uygulama aşamalarının verimliliğini sağlamayı görev edinir.

Bulgaristan’da Endüstri mühendisleri sadece operasyonel ve organizasyonel beklentilere cevap vermekle kalmayıp organizasyonlarda değişime liderlik etme ve yönlendirme becerileriyle de ön plana çıkarlar.